Waiting shed


Kwentong Jeepney Chapter 5 (Last Chapter) Pagpapatuloy ito sa “Red means stop” na pang-apat na i-published sa blog na ito. Ito na rin ang huling artikulo o bahagi sa Kwentong Jeepney. Ito ay pagmamaayri ni Jo Vel. Sa ilalim ng bansang Pilipinas. Ang blog na ito ay protektado ng Philippine copyright law Republic Act No. 8293 o  Intellectual … Continue reading

Red Means Stop


Kwentong Jeepney Chapter 4 Pagpapatuloy ito sa “Go Green” na pangatlong na i-published sa blog na ito. Ito ay pagmamaayri ni Jo Vel. Sa ilalim ng bansang Pilipinas. Ang blog na ito ay protektado ng Philippine copyright law Republic Act No. 8293 o  Intellectual Property Code of the Philippines Chapter 1 – https://jorain.wordpress.com/2011/09/29/whispery-white/ Chapter 2 – https://jorain.wordpress.com/2011/12/01/slow-down/ Chapter 3 – https://jorain.wordpress.com/2011/12/22/go-green/ … Continue reading

Go Green!


Christina Perri – A Thousand Years Kwentong Jeepney   Chapter 3   Pagpapatuloy ito sa “Slow Down” na pangalawang na i-published sa blog na ito.   Ito ay pagmamaayri ni Jo Vel.   Sa ilalim ng bansang Pilipinas.   Ang blog na ito ay protektado ng Philippine copyright law Republic Act No. 8293 o  Intellectual Property Code of … Continue reading

Slow Down


Kwentong Jeepney Chapter 2 Pagpapatuloy ito sa “Whispery White” na unang na i-published sa blog na ito. Ito ay pagmamaayri ni Jo Vel. Sa ilalim ng bansang Pilipinas. Ang blog na ito ay protektado ng Philippine copyright law Republic Act No. 8293 o  Intellectual Property Code of the Philippines ————————————————————————————————————————————————————————————- “Para akong naghihintay sa Jeepney na parating, sa … Continue reading

whisper white


Kwentong Jeepney Chapter 1 Ito ay pagmamaayri ni Jo Vel. Sa ilalim ng bansang Pilipinas. Ang blog na ito ay protektado ng Philippine copyright law Republic Act No. 8293 o  Intellectual Property Code of the Philippines  —————————————————————————————– Ang lovestory namin ay parang biyahe sa Jeepney. DAY 1 Dalawa kaming naghihintay sa waiting shed     Maaraw na maulan … Continue reading