Ito na ang huling “kembot”


For the first time. I am at a loss for words. I can’t write anything on my blog. I just knew that I waited long enough; my parents waited long enough for this. And I won’t deny them the moment, either way, I won’t deny it for myself too. For the first time. I will … Continue reading

Ang pagsigaw ng hangin


Sinigaw mo, sinigaw ko. Ang pader lang ang nakarinig. Umiyak ka, umiyak ako. Nagunaw ang mundo… Mo at ako. Pareho lamang tayong nadurog. Ibinulong ko sa pader. Ngunit bumalik ang mga salita. Humawi ang hangin at hindi ako nakahinga. Sinampal ako ng ilang ulit ng bawat letrang iyong binanggit. Namatay ang pakiramdam at naglaho ng … Continue reading